تعاونی مسکن

تعاونی مسکن

چاپ و نشر استان تهران 

تعاونی مسکن

تعاونی مسکن

چاپ و نشر استان تهران 

تعاونی مسکن

تعاونی مسکن

چاپ و نشر استان تهران 

وب سایت تعاونی مسکن چاپ و نشر استان تهران

این شرکت با نام قبلی خود یعنی تعاونی مسکن کارکنان افسا از سال 1352 تاسیس و در راستای تامین نیاز مسکن اعضاء به اجرای پروژه های گوناگون عمدتا در شرق تهران همت نموده و در آخرین اقدام هم در حال تکمیل و تحویل یک مجتمع دویست واحدی در رودهن است. 

در عین حال این شرکت در شهریور ماه 97 و در سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر که محل شناخت و معرفی بهتربن های اقتصاد تعاونی است موفق به احراز عنوان تعاونی برتر ملی شد و از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مورد تمجدید قرار گرفت.

آخرین مطالب و اخبار

اینبار نوبت شماست تا رصد کنید

از طرحی که حاصل پیوند ایده ی دکتر بود و اجرای ما

از امروز هر جمعه به طور مستقیم و زنده تصاویر کارگاهی را پخش در فضای مجازی کرده و همچون یک بازدید میدانی فرصت رصد عملکرد کارگاه را به شما در خانه هایتان تقدیم میکنیم.

مقایسه نقطه ای، مقطعی

طرح دیگر مدیرعامل مان است تا با آن برای همیشه از دروغ و فریب اعضا در گزارش های ساختگی جلوگیری شود.

هرکس، هر کجا ناظر هفتگی کارهای خود می شود.

سخن مدیر عامل

دکتر مسعود جورابلو جامعه شناس و مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن چاپ و نشر

مسئله تمرد از منازل و میل بخشی از ایرانیان به محیط های غیر شخصی، مشکل مردم ما نیست بلکه مشکل خانه های ماست.

آپارتمانهایی که در این چند دهه امثال من  و همکارانم ساختیم و به مردم انداختیم، محیط مناسب اقامتی برای میان مدت ندارد.

سرپناه در ایران از استاندارد حداقلی تعریف habitat فاصله زیادی دارد و فقط با کاربری استراحتگاه موقت در ایران فضا سازی است.

گزارش کلی وضعیت پروژه ها

0
پروژه در دست اقدام
0
پروژه در دست اجرا
0
پروژه در حال مطالعه
پروژه اول
70%
پروژه اول
70%
پروژه اول
70%

تعاونی مسکن چاپ و نشر با مدیریت جدید

تعاونی با مدیریت جدید دکتر مسعود جورابلو آغاز به کار کرد